Понедельник
03.08.2020
15:47
Категории раздела
Про цыган от гаджо [45]
Цыгани всего мира [48]
Статистика

Онлайн всего: 1
Гостей: 1
Пользователей: 0
Форма входа
Поиск
Цыганские сайты
 • Цыганская скрипка
 • Шылалы балвал..
 • Романы Даёри
 • сайт Ярмаша
 • Романо сайто
 • Ассоциация ромов стран Балтии и СНГ "Амаро дром"
 • Цыганский электронный журнал "Свенко"
 • Амари шатрица

  Всё обо всём

  Главная » Файлы » Рассказы, сказки, легенды про цыган » Цыгани всего мира

  Георгий Цветков. Близнецы (Кэтэша)
  [ ] 30.04.2012, 17:33
  I

  Дэ ғинианя бэрш сар сас,
  Англа жуноски рат бэшас.
  Кон каш ягакэ пхиравэл,
  Кон ш'идярэл тэ киравэл.
  Ек баро цоло бульғардэ,
  Щявэн пимаскэ бищядэ.

  Билял о дес, сар ив по вас,
  О кхам дулмут тэлэ бэшлас,
  Парамичакэ чирикляса,
  Урал э рат кала жювляса.
  Э рат калэ бал путэрдас,
  Лэнца э пхув ущярадас.

  Машкар лэ ром екх сас пхуро,
  Кэ ви шай чи сэрэл, гэро,
  Кати бэршэнго пхардилас.
  Вов май пашэ кай яг бэшлас.
  Вон э пхурэс криусардэ,
  Кэ сако варе-со шундэ па лэс.
  Кэ о пхуро, мэзыяс анда ив кэрдо,
  Кэ бут сэрэлас вов па'л ром,
  Традэлас вурдонэнца вов.
  Вов май пашэ кай яг бэшлас,
  Дыкхлас-пэ круял пэ тэрнэ,
  Са паша лэс тэлэ бэшлэ.

  «Машкар амэндэ ек ромни
  Сас э Дэвлэстар бахталы,
  Кэ барардас дуйен щявэн,
  Кэ со чи пхурдэлас пэ лэн.
  Кана дэкхэсас, мо, пэ лэндэ,
  Кэ чи ви нас машкар амэндэ.
  О Дэл са дас кадал щявэн,
  Вон сар э брадура уче,
  Сол-дуй булғэ андэ пхикэ,
  Сар э витязя зуралэ,
  Щея мэрэнас анда лэ.
  О Дэл кэрдас кадо, вай со?
  Кодо, дыкхес ту, щинадо,
  Сол-дуй камэнас вон екха.
  Солдуй кай щей вон пашилэ
  Ай ворба касави пхэндэ:

  «Наштык амэ рэбдысарас,
  Кэ ек екхэс мударавас.
  Пхэн, кон сы тукэ щинадо
  Вит э ащел са пэ кадо».

  Э щей пэ лэндэ асаяс,
  Э вас кэ чери вой ваздас:
  «Солдуй сан драги, солахав,
  Мэ чи жянав, со тэ кэрав».
  Ек цэра вой гиндысардас
  Ай ворба касави пхэндас:
  «Дыкхэн кадо пайи Дунай!
  Кон лэс усыя англуно,
  Кадо ви авла щинадо
  Ай тэ ащел са пэ кадо».

  II

  Кана щявэнги дэй шундас,
  Со коды щей кадо пхэндас –
  «Мурэ щявэн мударавэс!
  Андо пайи лэн бищявэс!
  Кадо баро пайи Дунай,
  Чи ек пэ лума щяво най,
  Лэс пэ екхатэ тэ накхэл
  Ай ви палпалэ тэ авэл!
  Кадо инеэ чи шундилас!
  О мэрипэ э щей камлас!»

  Э ш'ей пэ саворэн дыкхлас,
  Кай о пайи вой пашилас. Пхэндас:
  »Ромалэ! Кавэр ворба най!»…

  Паша пайи сар э гурув
  Дыкхэнас екх пэ екх сар рув э пхрал.
  Мэзыяс най сол дон илэ…
  Вон саек по кадо гэлэ!...
  Щютэ пэ пэстэ трушула,
  Болдэ-пэ ёквар са пэ ла…
  Ч'ек ворба чи пхэндас е щей.
  …Цыписардэ вон фэри «Ғэй!»
  Ай аба сас андо пайи…
  Кана усынас палпалэ,
  Аба накхлэ допаш э нал,
  Э дэй мэрэл котэ пэ мал,
  Цыписардас ек анда лэндэ:
  «Усын май-дур, кэ най ма ипо,
  Кэ мури дэй мангэ сар кипо».
  Ай аба сас тэла пайи…

  Щюдас-пэ пхрал тэ жутый лэс,
  Ек цэра вон кадэ накхлэ,
  Атярдилэ, кэ солдуй тасон,
  Вон ек екхес наштык мэклэ.

  По парто тордёлас э дэй,
  Чи сама чи лас есносайлас.
  «Пхагэл о Дэл лако ило!
  Авэл ви лакэ щинадо.
  Тэ хасарэл пэскэ щявэн!
  Мурэ щявэ сар дуй якха,
  Пэрэн пэ латэ бэзэха!
  Асвэндар чи дыкхав э лума.
  Фэри Дэвлэс мангав мэ нума
  Тэ болдэл мангэ э щявэн!»…
  …Пэскэ щявэн вой жутярэл…
  Пэ анава лэн акхарэл…
  Бут лэн э ром ажутярдэ.
  Бутэндэ э асва гэлэ.
  Атярнас-пэ са дошалэ,
  Кэ касавэ щявэн мэклэ
  Пэскэ трайоса тэ кхэлэн…
  Со шай биринас тэ кэрэн!
  Категория: Цыгани всего мира | Добавил: Nanka
  Просмотров: 513 | Загрузок: 0
  Счетчик тИЦ, PR и обратных ссылок